VCA gecertificeerd

Veiligheid op de werkvloer is zeer belangrijk daarom ben ik VCA gecertificeerd en mag ik leiding geven aan ingeleend of ingehuurd personeel.

VCA betekent Veiligheid Checklist Aannemers

Wij gebruiken de nodige PBM's (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en slijpen of hakken niet zomaar even wat weg maar werken volgens de gestelde regels met de daarbij noodzakelijke middelen.

Wij werken vanuit het oogpunt veiligheid, maken een Taak Risico Analyse vooraf en doen aan WerkPlekInspecties hierdoor is de kans op schade zowel voor ons alswel voor de klant en de spullen van de klant zeer beperkt tot niet.

Vooraf bekijken we hoe de constructie opgebouwd is en bij noodzaak kunnen we voor u een constructeur inschakelen.

Wij zijn op de hoogte van de gestelde veiligheidseisen in de bouw en van de mogelijke gevaren.

Het afval wordt vanuit een oogpunt op verbetering van het milieu zoveel mogelijk gescheiden en keurig afgevoerd.